Share/Save/Bookmark

EL/HY

Lillestrøm Parkering har flere plasser for elbil ved Skedsmo rådhus.  Plassene er skiltet/reservert på område for gjesteparkering. Elbiler må betale parkerings- og ladeavgift ved Skedsmo rådhus. Betaling må skje med Easypark app og kan ikke betales til p-automat.   

Lillestrøm parkering har 4 reserverte ladeplasser for ladbare motorvogner i ByHaven P-hus. Innkjøring fra Voldgt 7-9.  Plassene befinner seg i P2 (i underetasje).  Man må betale med ladebrikke, app eller SMS, og driftsoperatør er Grønn Kontakt. Bruker blir belastet for parkering og medgått ladetid.

Elbiler må betale avgift på alle plasser som driftes av Lillestrøm parkering. Hydrogendrevne kjøretøy har avgiftsfritak.
Priser for parkering i Byhaven P-hus i P2 (underetasje)

Hverdager: Kl. 07.00 - 18.00: kr 15,- pr time
Hverdager: Kl. 18.00 - 07.00 og i helgene: kr 5,- pr time
Døgnbillett: Kr 130,-