Share/Save/Bookmark

EL/HY

Lillestrøm Parkering har flere plasser for elbil ved Skedsmo rådhus.  Plassene er skiltet/reservert på område for gjesteparkering. Elbiler må betale parkeringsavgift ved Skedsmo rådhus, men blir ikke belastet noe for lading.  

Lillestrøm parkering har også seks reserverte plasser for elbil i ByHaven P-hus. Innkjøring fra Voldgt 7-9.  Plassene befinner seg i P2 (i underetasje). Det må løses P-billett på automatene for parkeringen, men det blir ikke belastet noe for medgått strøm. Du får adgang til ladeboksene ved bruk av standard nøkkel som benyttes på de fleste normalladere i Norge. Kontakt elbilforeningen hvis du mangler nøkkel. 

Elbiler må betale avgift på alle plasser som driftes av Lillestrøm parkering. Hydrogendrevne kjøretøy har avgiftsfritak.


Priser for parkering i Byhaven P-hus i P2 (underetasje)

Hverdager: Kl. 07.00 - 18.00: kr 15,- pr time
Hverdager: Kl. 18.00 - 07.00 og i helgene: kr 5,- pr time
Døgnbillett: Kr 130,-