Share/Save/Bookmark

Om oss

  • Følger Standardvilkår for privat parkeringsregulering som er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Forbrukerombudet og bransjeforeningene Norpark og Parkinor.
  • Benytter en skiltnorm som betyr mest mulig standardiserte skiltløsninger
  • Parkeringskontroll gjennomføres av kontrollører med lang erfaring innenfor parkering og/eller med god opplæring.
  • Klagebehandling gjøres gjennom innleid hjelp fra morselskapet Skedsmo Parkering AS
  • LillestrømParkering er tilknyttet parkeringsklagenemnda