Lillestrøm Parkering AS forestår drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, herunder også parkeringsplasser og parkeringshus.