Lillestrøm Parkering AS er heleid av Skedsmo Parkering AS og driver med privatrettslig parkering i Skedsmo kommune. Lillestrøm Parkering tar på seg oppdrag i fra morselskapet Skedsmo Parkering AS og Skedsmo kommune.

Målet på sikt er et overskudd fra virksomheten i Lillestrøm Parkering AS som kan benyttes til å utvikle parkeringstilbudet i Skedsmo kommune.
Fra 1. januar 2017 parkerer forflytningshemmede gratis på plasser drevet av Lillestrøm parkering. Dette gjelder både på reservert HC plass og øvrige avgiftsplasser. 

Hydrogendrevne kjøretøy parkerer gratis på Lillestrøm parkering sine plasser, men elbiler må betale parkeringsavgift.