Share/Save/Bookmark

Klage

  • Klage fremsettes elektronisk eller til postadresse: Lillestrøm Parkering AS, Storgata 16, 2000 Lillestrøm
  • Husk å påføre saksnummer og registreringsnummer på kjøretøy, samt postadresse for svar på klage
  • Klagefristen er tre uker fra kontrollsanksjonen ble ilagt