Share/Save/Bookmark

Klage

  • Klage fremsettes skriftlig til postadresse: Lillestrøm Parkering AS, Storgata 16, 2000 Lillestrøm eller pr faks 63 80 99 91 eller e-post: post@lillestrom-parkering.no
  • Husk å påføre saksnummer og registreringsnummer på kjøretøy, samt postadresse for svar på klage
  • Klagefristen er tre uker fra kontrollavgift ble ilagt